LEBORULNAK ELŐTTED...

"Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid."

(Jelenések 15:3-4)

A GYÓGYÍTÓ

"Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre... Az Úr enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik."

(Zsoltárok 41:2,4)

JÁRJ ISTENNEL!

"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon."

(Zsoltárok 16:11)

BÁTRAN VÁLLALD A HITEDET!

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."

(Máté 10:32-33)

A MOSOLY EREJE

"Ha rájuk nevettem, nemde bízni kezdtek, ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak."

(Jób 29:24)

OLVASD AZ IGÉT!

"Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz."

(Józsué 1:8)

NÉZZ A TÜKÖRBE!

"Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre."

(2Korinthus 3:18)

LÉPJ HÁTRA ÉS ENGEDD ISTENT DOLGOZNI!

"...mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően."

(Filippi 2:13)

AKI ELKEZDTE A MUNKÁT...EL IS VÉGZI...

"Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára."

(Filippi 1:6)

NE AKARJ MÁSVALAKI LENNI!

"...Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!"

(2Timóteus 2:19)

AZ ARANYSZABÁLY

"Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták."

(Máté 7:12)

A JÓ PÁSZTOR

"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. ...kövessétek hitüket."

(Zsidók 13:7)

A BETEGEKNEK VAN SZÜKSÉGÜK ORVOSRA!

"...Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek."

(Máté 9:11-12)

MEGBECSÜLT HÁZASSÁG

"Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten."

(Zsidók 13:4)

VENDÉGSZERETET

"A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg."

(Zsidók 13:2)

SZERETEM AZ URAT

"Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek."

(Zsoltárok 116:1-2)

HALLGATNI ÉS HINNI

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által."

(Róma 10:17)

PAJZS ÉS PÁNCÉL

"Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége."

(Zsoltárok 91:3-4)

TEVE A TŰ FOKÁN...

"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni."

(Lukács 18:25)

KEVESEBB...IGAZ ÚTON...

"Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem."

(Példabeszédek 16:8)