PINTÉR BÉLA: VELÜNK AZ ÚR

Pintér Béla: Velünk az Úr

(Forrás: www.youtube.com)

ELBIZAKODOTTSÁG ELLEN

"Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."

(Lukács 18:14)

CSERI KÁLMÁN: NAGYPÉNTEK

Cseri Kálmán 1982. április 9-én elhangzott prédikációja:

/Hangfelvétel: Cseri Kálmán-Nagypéntek/

(Forrás: www.cserikalman.hu)

KINCSET TALÁLNI...

"Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát."

(Példabeszédek 18:22)

...LESZNEK EGY TESTTÉ

"Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez...Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté."

(1Mózes 2:22,24)

HARC A SÖTÉTSÉG URAI ELLEN

"Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen..."

(Efezus 6:12)

BÁTRAN ISMERTETNI AZ EVANGÉLIUM TITKÁT...

"Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell."

(Efezus 6:18-20)

PINTÉR BÉLA: ÉBREDÉS

Pintér Béla: Ébredés

 (Forrás: www.youtube.com)

PINTÉR BÉLA: GYERMEKSZÍV

Pintér Béla: Gyermekszív

(Forrás: www.youtube.com)

...KETTEN VAGY HÁRMAN...

"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."

(Máté 18:20)

HIRDESD AZ IGÉT!

"...hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással."

(2Timóteus 4:2)