MIKOR ÜDVÖZÜLSZ?

"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz."

(Róma 10:9)

A LÉLEK KARDJA

"Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde."

(Efezus 6:17)

AZ ALKALMAS IDŐ

"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak."

(Efezus 5:15-16)

MIT SZÓL A SZÁNK?

"Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul."

(Példabeszédek 10:32)

MINDEN LÉPÉSED FIGYELI!

"Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék..."

(Lukács 12:2)

AZ Ő TERVE TÖKÉLETES

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek..."

(Jeremiás 29:11)

KIÁLTSUK A VILÁGBA!

"Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké."

(Zsoltárok 44:9)

A CSEND

"Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!"

(Zsoltárok 46:11)

HALLJÁTOK FÉRFIAK!

"Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte..."

(Efezus 5:25)

A HELYES ÚT

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem."

(Zsoltárok 32:8)

GYŐZD LE A FÉLELMET!

"Az emberek megdermednek a félelemtől..."

(Lukács 21:26)

KEGYELMED A MI PAJZSUNK

"Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal."

(Zsoltárok 5:13)

SZÁRNYRA KELNEK, MINT A SASOK...

"De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."

(Ézsaiás 40:31)

SZÍVEMBE ZÁRVA

"Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

(Zsoltárok 119:11)

AZ INDULAT ROHASZTJA A CSONTOKAT!

"A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rohasztja a csontokat."

(Példabeszédek 14:30)

A BOT ÉS A FENYÍTÉS

"A bot és a fenyítés bölccsé tesz, de a kényeztetett gyermek szégyent hoz anyjára."

(Példabeszédek 29:15)

TELJES BÉKE

"Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik."

(Ézsaiás 26:3)

EGGYÉ LESZÜNK VELE

"Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is."

(Róma 6:5)

EGYEDÜL A HIT ÁLTAL...

"...hit által igazul meg az ember..."

(Róma 3:28)

MI AZ IGAZI BOLDOGSÁG?

"Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít."

(Róma 4:8)