A KEDVES BESZÉD

"Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek."

(Példabeszédek 16:24)

MEGVÁLTOTT ENGEM...

"Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködhessen."

(Jób 33:28)

BÖLCS SZÍV

"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!"

(Zsoltárok 90:12)

ISTEN FIAI VAGYTOK!

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által."

(Galata 3:26)

SZABADSÁGRA VAGYTOK ELHÍVVA!

"Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva..."

(Galata 5:13)

EGY KEVÉS KOVÁSZ...

"Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti."

(Galata 5:9)

BÖLCSESSÉG ÉS ÉRTELEM

"Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg..."

(Példabeszédek 24:3)

...AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT...

"...neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel."

(Efezus 6:4)

ERŐT AD MINDEN HELYZETBEN!

"Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi."

(Ézsaiás 40:29)

ERŐTLEN VAGY ERŐS?

"...mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."

(2Korinthus 12:10)

ALKALOM A TANÚSÁGTÉTELRE

"De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre."

(Lukács 21:13)