AHOGY ISTEN MEGPARANCSOLTA...

"Noé így is tett: mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki."

(1Mózes 6:22)

MEGKERES ÉS MEGTART!

"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

(Lukács 19:10)

IMA A SEGÍTSÉGÉRT

Segíts meg, Uram a sátán támadásai közepette! Igéd legyen pajzsom és védelmezőm, hiszen egymást érik a sötét oldal próbálkozásai! De hitem nem gyengül, sőt minden egyes döfés csak egyre erősebbé és erősebbé tesz!

Ámen!

ENGEDELMESKEDNI MINDHALÁLIG

"...megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."

(Filippi 2:8)

AZ AZ INDULAT...

"Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt..."

(Filippi 2:5)

A BŰN ZSOLDJA

"Mert a bűn zsoldja a halál..."

(Róma 6:23)

ÉLŐ ÉS HATÓ

"Mert Isten igéje élő és ható..."

(Zsidók 4:12)

BÍZZÁL AZ ÚRBAN!

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!"

(Példabeszédek 3:5)

MI KEDVES NEKED, URAM?

"...mi az, ami kedves az Úrnak..."

(Efezus 5:10)

DIADALMASKODUNK ÁLTALA...

"De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket."

(Róma 8:37)

BÉKETEREMTŐ

"Boldogok, akik békét teremtenek..."

(Máté 5:9)