IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 6.

"És ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak mondásaim."

(Zsoltárok 141:6)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 5.

"Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is."

(Zsoltárok 141:5)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 4.

"Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; finom falatjaikból nem akarok enni."

(Zsoltárok 141:4)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 3.

"Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!"

(Zsoltárok 141:3)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 2.

"Jusson eléd imádságom mint illatáldozat, imára emelt kezem mint esti áldozat!"

(Zsoltárok 141:2)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 1.

"Dávid zsoltára.

Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád!"

(Zsoltárok 141:1)

ÖSSZETARTOZUNK!

Gyökössy Endre: "Jézus Krisztus és mi összetartozunk: énünk nem lehet meg Nélküle!"

(Forrás: Gyökössy Endre: Szeress mégis!)

Ő BETÖLT MINKET!

Joyce Meyer: "Amikor megüresítjük magunkat, és tényleg felismerjük, hogy teljesen Istentől függünk, Ő betölt minket, és csodás módon fog cselekedni rajtunk keresztül."

(Forrás: Joyce Meyer: Élj aggódás nélkül!)

KRISZTUSBAN MINDEN A MIÉNK!

Joyce Meyer: "Önmagunktól semmik vagyunk, és semmink nincs. Krisztusban azonban mindenné lettünk, és minden a miénk."

(Forrás: Joyce Meyer: Élj aggódás nélkül!)

AZ ELSŐ LÉPÉS

Joyce Meyer: "Az első lépés a teljesség felé az, ha felismerjük, hogy emberileg üresek vagyunk."

(Forrás: Joyce Meyer: Élj aggódás nélkül!)

EGYEDÜL ISTEN EREJE...

Joyce Meyer: "Egyikünkben sincs semmilyen érték, csak egyedül Isten ereje, amely kiáradhat belőlünk."

(Forrás: Joyce Meyer: Élj aggódás nélkül!)

CSAK ISTENNEL LEHETSÉGES!

Joyce Meyer: "Csak Isten jelenlétében találhatjuk meg azt a békességet és örömöt, amire vágyunk."

(Forrás: Joyce Meyer: Élj aggódás nélkül!)

ISTEN JOBBAN TUDJA

Joyce Meyer: "Három szó csillapíthatja a szorongást és aggodalmat, amit a mindennapi életünk bizonyos helyzeteiben sokszor érezhetünk: Isten jobban tudja."

(Forrás: Joyce Meyer: Élj aggódás nélkül!)

IMA A KITARTÁSÉRT

Kérlek Uram, adj nekem erős jellemet!

Adj kitartást a nehéz pillanatokban...a hétköznapok megpróbáltatásai közepette!

Ugyanakkor tégy próbára nap mint nap, hogy erősödhessek a hitben...hogy még közelebb kerülhessek Hozzád, hiszen ez létem igazi értelme és célja!

Ámen!

DAVID WILKERSON: ÉREZTED ÚGY MOSTANÁBAN, HOGY FELADOD?

Könyv: David Wilkerson: Érezted úgy mostanában, hogy FELADOD?

(Forrás: www.goodnews.hu)

SDG

"Soli Deo Gloria!" - "Egyedül Istené a dicsőség!"

(Forrás: Mai Ige 2019. április-júniusi kiadás)

A HÁLA

Gyökössy Endre: "Az alázat legmélyebb kicsengése a hála."

(Forrás: Gyökössy Endre: Szeress mégis!)

ARCCAL FELÉ!

Gyökössy Endre: "...forduljunk arccal a mi Atyánk felé..."

(Forrás: Gyökössy Endre: Szeress mégis!)

DÜHÖNGENI IS SZABAD!

Gyökössy Endre: "A belső kamrácskában, ahová Jézus küld imádkozni, nem csak kérni, Istent dicsőíteni vagy hálát adni szabad, hanem dühöngeni is, de nem Isten ellen, hanem Isten előtt."

(Forrás: Gyökössy Endre: Szeress mégis!)

JÉZUS=SZERETET

Gyökössy Endre: "Aki a szeretettel találkozik, szüntelen a feltámadott Jézussal találkozik."

(Forrás: Gyökössy Endre: Szeress mégis!)