MI A TE FELADATOD?

"Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról..."

(János 18:37)

DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!

"...az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké..."

(Jelenések 19:1)

AZ ÉN IGÁM KÖNNYŰ

"Mert az én igám könnyű és az én terhem nem nehéz."

(Máté 11:30)

TÖBBÉ NE VÉTKEZZÉL!

"Én sem kárhoztatlak; eredj el és többé ne vétkezzél."

(János 8:11)

AZ ÉLET KENYERE

"Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon."

(János 6:40)

FELRAGYOG NEKED...

"...felragyog neked a Krisztus."

(Efezus 5:14)

ÉBREDJ FEL!

"Ébredj fel, aki alszol..."

(Efezus 5:14)

EGYÜTT ÖRÜL VETŐ ÉS ARATÓ

"Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató."

(János 4:36)

NE LEGYETEK FELEMÁS IGÁBAN!

"Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?"

(2Korinthus 6:14)

MENNYEI AJÁNDÉK

"Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki."

(János 3:27)

3 NAP ALATT FELÉPÍTEM!

"Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem."

(János 2:19)

MEGKERES ÉS MEGTART!

"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

(Lukács 19:10)

ENGEDELMESKEDNI MINDHALÁLIG

"...megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig."

(Filippi 2:8)

AZ AZ INDULAT...

"Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt..."

(Filippi 2:5)

A BŰN ZSOLDJA

"Mert a bűn zsoldja a halál..."

(Róma 6:23)

ÉLŐ ÉS HATÓ

"Mert Isten igéje élő és ható..."

(Zsidók 4:12)

MI KEDVES NEKED, URAM?

"...mi az, ami kedves az Úrnak..."

(Efezus 5:10)

DIADALMASKODUNK ÁLTALA...

"De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket."

(Róma 8:37)

BÉKETEREMTŐ

"Boldogok, akik békét teremtenek..."

(Máté 5:9)

ÁLLJATOK ELLEN A GONOSZNAK!

"...álljatok neki ellen a hitben szilárdan..."

(1Péter 5:9)