HALLJÁTOK FÉRFIAK!

"Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte..."

(Efezus 5:25)

GYŐZD LE A FÉLELMET!

"Az emberek megdermednek a félelemtől..."

(Lukács 21:26)

EGGYÉ LESZÜNK VELE

"Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is."

(Róma 6:5)

EGYEDÜL A HIT ÁLTAL...

"...hit által igazul meg az ember..."

(Róma 3:28)

MI AZ IGAZI BOLDOGSÁG?

"Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít."

(Róma 4:8)

KÉPMUTATÁS NÉLKÜLI SZERETET

"A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz..."

(Róma 12:9)

LEGYETEK A TÖRVÉNY MEGTARTÓI!

"Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazíttatni."

(Róma 2:13)

AZ ÉGRE TEKINTS...NE A FÖLDRE!

"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!"

(Kolossé 3:2)

NEKEM AZ ÉLET KRISZTUS

"Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség."

(Filippi 1:21)

ISTEN VELÜNK!

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?"

(Róma 8:31)

TISZTA LETTÉL!

"...Elvégeztetett!"

(János 19:30)

Ő MINDIG TUD SEGÍTENI!

"Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek."

(Zsidók 2:18)

AKIT AZ ÚR AJÁNL

"...nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl."

(2Korinthus 10:18)

EGY IGAZ SINCS!

"Nincsen igaz ember egy sem..."

(Róma 3:10)

MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."

(Zsidók 13:8)

ÍME: ÚJ JÖTT LÉTRE

"...ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre."

(2Korinthus 5:17)

MI A LÁTHATATLANOKRA NÉZÜNK

"...nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."

(2Korinthus 4:18)

HASZNÁLD AZT, AMIT KAPTÁL ISTENTŐL!

"Azt tette, ami tőle telt..."

(Márk 14:8)

LÉGY ALÁZATOS!

"...egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."

(1Péter 5:5)

BENNEM ÉL

"...többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem..."

(Galata 2:20)