...NEM ISMERTE MEG ISTENT...

"...aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet."

(1János 4:8)

AZ ÚJ EMBER

"...öltsétek fel az új embert..."

(Efezus 4:24)

ISTEN FIAI VAGYTOK!

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által."

(Galata 3:26)

SZABADSÁGRA VAGYTOK ELHÍVVA!

"Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva..."

(Galata 5:13)

EGY KEVÉS KOVÁSZ...

"Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti."

(Galata 5:9)

...AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT...

"...neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel."

(Efezus 6:4)

ERŐTLEN VAGY ERŐS?

"...mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."

(2Korinthus 12:10)

ALKALOM A TANÚSÁGTÉTELRE

"De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre."

(Lukács 21:13)

AZ ÚR SZEME...

"...mert az Úr szeme az igazakon van..."

(1Péter 3:12)

...MINT A TÉVELYGŐ JUHOK...

"Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez."

(1Péter 2:25)

Ő NEM TETT BŰNT

"...ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját..."

(1Péter 2:22)

BOCSÁSSATOK MEG!

"Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik."

(Lukács 6:37)

NE KÁRHOZTASSATOK!

"Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok."

(Lukács 6:37)

NE ÍTÉLJETEK!

"Ne ítéljetek, és nem ítéltettek."

(Lukács 6:37)

MINDEN LEHETSÉGES AZ ISTENNÉL!

"Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

(Lukács 18:27)

NEM SZABAD BELEFÁRADNI!

"...mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk."

(Lukács 18:1)

HA SZERETTEK ENGEM...

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat..."

(János 14:15)

BIZALOM ÉS MEGGYŐZŐDÉS

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

(Zsidók 11:1)

ISTEN SZAVA ALKOT

"Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható."

(Zsidók 11:3)

TARTÓZKODJATOK A GONOSZTÓL!

"...a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!"

(1Thesszalonika 5:22)