BIZALOM ÉS MEGGYŐZŐDÉS

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

(Zsidók 11:1)

ISTEN SZAVA ALKOT

"Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható."

(Zsidók 11:3)

TARTÓZKODJATOK A GONOSZTÓL!

"...a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!"

(1Thesszalonika 5:22)

A PRÓFÉTÁLÁS...

"...a prófétálást ne vessétek meg..."

(1Thesszalonika 5:20)

NE OLTSÁTOK KI A LELKET!

"A Lelket ne oltsátok ki..."

(1Thesszalonika 5:19)

ADJATOK HÁLÁT!

"...mindenért hálát adjatok..."

(1Thesszalonika 5:18)

IMÁDKOZZATOK!

"...szüntelenül imádkozzatok..."

(1Thesszalonika 5:17)

ÖRÜLJETEK!

"Mindenkor örüljetek..."

(1Thesszalonika 5:16)

KRISZTUSI SZERETET

"Mert Krisztus szeretete szorongat minket..."

(2Korinthus 5:14)

AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ!

"...megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."

(János 8:32)

ÉLESZD FEL A TÜZET!

"...éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét..."

(2Timóteus 1:6)

ISTEN KÖVETŐI

"Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei..."

(Efezus 5:1)

LEGYETEK IRGALMASAK!

"Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak..."

(Efezus 4:32)

ÚJULJATOK MEG!

"...újuljatok meg lelketekben és elmétekben..."

(Efezus 4:23)

Ő LAKJON A SZÍVETEKBEN!

"...hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva..."

(Efezus 3:17)

ELSŐ VAGY UTOLSÓ?

"De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első."

(Máté 19:30)

ISTENÉ A DICSŐSÉG!

"Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!"

(1Korinthus 10:31)

...KEVÉS A KIVÁLASZTOTT

"Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak."

(Máté 22:14)

A HIT LEGYŐZI A VILÁGOT!

"Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1János 5:4)

MINDEN KIDERÜL!

"Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne..."

(Lukács 8:17)