...KERESVE, KIT NYELJEN EL...

"...az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el..."

(1Péter 5:8)

ÁLLJATOK ELLEN AZ ÖRDÖGNEK!

"...álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek."

(Jakab 4:7)

TUDNA...DE NEM TESZI!

"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak."

(Jakab 4:17)

SZABAD ÚT...

"Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához."

(Efezus 2:18)

JÓT CSELEKEDVE SZENVEDNI

"Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata."

(1Péter 3:17)

ELJEGYZETT PECSÉTJÉVEL...

"...hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel..."

(Efezus 1:13)

EGYBEFOGLAL MINDENEKET...

"...Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van."

(Efezus 1:10)

AZ ÉN TANÍTVÁNYAIM

"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást."

(János 13:35)

...NEM ISMERTE MEG ISTENT...

"...aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet."

(1János 4:8)

AZ ÚJ EMBER

"...öltsétek fel az új embert..."

(Efezus 4:24)

ISTEN FIAI VAGYTOK!

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által."

(Galata 3:26)

SZABADSÁGRA VAGYTOK ELHÍVVA!

"Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva..."

(Galata 5:13)

EGY KEVÉS KOVÁSZ...

"Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti."

(Galata 5:9)

...AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT...

"...neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel."

(Efezus 6:4)

ERŐTLEN VAGY ERŐS?

"...mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."

(2Korinthus 12:10)

ALKALOM A TANÚSÁGTÉTELRE

"De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre."

(Lukács 21:13)

AZ ÚR SZEME...

"...mert az Úr szeme az igazakon van..."

(1Péter 3:12)

...MINT A TÉVELYGŐ JUHOK...

"Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez."

(1Péter 2:25)

Ő NEM TETT BŰNT

"...ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját..."

(1Péter 2:22)

BOCSÁSSATOK MEG!

"Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik."

(Lukács 6:37)