CSERI KÁLMÁN: A MIATYÁNK

Könyv: Cseri Kálmán: A Miatyánk

(Forrás: www.goodnews.hu)

JOSH MCDOWELL: BIZONYÍTÉKOK A KERESZTYÉN HIT MELLETT

Könyv: Josh McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett

(Forrás: www.goodnews.hu)

WM. PAUL YOUNG: A VISKÓ

Könyv: WM. Paul Young: A Viskó

(Forrás: www.goodnews.hu)

BRUCE H. WILKINSON: NAPI ÚTRAVALÓ

Könyv: Bruce H. Wilkinson: Napi útravaló

(Forrás: www.goodnews.hu)

C. H. SPURGEON: ISTEN ÍGÉRETEINEK TÁRHÁZA

Könyv: C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

(Forrás: www.goodnews.hu)

ÉLESZD FEL A TÜZET!

"...éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét..."

(2Timóteus 1:6)

HOZZÁD MENEKÜLÖK...

"Uram, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán, szét ne szaggassanak menthetetlenül."

(Zsoltárok 7:2-3)

Ő MINDIG MEGHALLGAT!

"Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr."

(Zsoltárok 6:10)

LEVELEK ISTENHEZ II. RÉSZ

Film: Levelek Istenhez II. rész

(Forrás: www.gloria.tv)

LEVELEK ISTENHEZ I. RÉSZ

Film: Levelek Istenhez I. rész

(Forrás: www.gloria.tv)

ISTEN KÖVETŐI

"Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei..."

(Efezus 5:1)

LEGYETEK IRGALMASAK!

"Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak..."

(Efezus 4:32)

AZ ÁLDOTT CSENDESSÉG

"Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti."

(Példabeszédek 29:11)

ÚJULJATOK MEG!

"...újuljatok meg lelketekben és elmétekben..."

(Efezus 4:23)

IMA AZ ÉRTÉKES IDŐTÖLTÉSÉRT

Kérlek Uram add, hogy időmet értékesen, neked tetsző módon tudjam eltölteni! Adj képességet arra, hogy mindig, mindenhol terjesszem Igédet, felhasználván minden percet arra, hogy megismertesselek a világban bolyongókkal!

Ámen!

Ő LAKJON A SZÍVETEKBEN!

"...hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva..."

(Efezus 3:17)

IMA A TÜRELEMÉRT

Adj türelmet Uram! Sok-sok türelmet! Mert nélküled oly könnyen elfogynak a készleteim!

Adj annyit, hogy adni is tudjak...hogy példa lehessek másoknak!

Ámen!

IMA AGGODALOM ELLEN

Uram! Erősíts meg még jobban a HITBEN, azért, hogy semmiért se aggódjak, hogy ne nézzek félve egyetlen nap és egyetlen óra elé sem! Hiszen tudom, hogy minden és mindenki a Te kezedben van!

Ámen!

IMA A MEGBOCSÁTÁS EREJÉÉRT

Adj most erőt Urunk ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani mindenkinek, aki ellenünk vétkezett, aki megbántott minket, aki sértőn szólt hozzánk, aki a vesztünket akarta! 

Ámen!

IMA A BÖLCSESSÉGÉRT

Uram! Adj nekünk bölcsességet, hogy életünk útelágazásaiban jó döntéseket tudjunk hozni! Tarts meg minket a helyes úton, légy mellettünk a nehézségek idején!

Ámen!