A JÓ PÁSZTOR

"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. ...kövessétek hitüket."

(Zsidók 13:7)

A BETEGEKNEK VAN SZÜKSÉGÜK ORVOSRA!

"...Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek."

(Máté 9:11-12)

MEGBECSÜLT HÁZASSÁG

"Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten."

(Zsidók 13:4)

VENDÉGSZERETET

"A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg."

(Zsidók 13:2)

SZERETEM AZ URAT

"Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek."

(Zsoltárok 116:1-2)

HALLGATNI ÉS HINNI

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által."

(Róma 10:17)

PAJZS ÉS PÁNCÉL

"Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége."

(Zsoltárok 91:3-4)

TEVE A TŰ FOKÁN...

"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni."

(Lukács 18:25)

KEVESEBB...IGAZ ÚTON...

"Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem."

(Példabeszédek 16:8)

MI A SORREND?

"Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek."

(Máté 6:31-33)

ERŐS TORONY

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

(Példabeszédek 18:10)

CSERI KÁLMÁN: HALÁL ÉS MEGHALÁS

Cseri Kálmán 1973. november 4-én elhangzott prédikációja:

Cseri Kálmán igehirdetése: Halál és meghalás

(Forrás: www.cserikalman.hu)

A SZÖVETSÉG

"Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök."

(1Mózes 9:12-13)

NE AGGÓDJATOK SEMMIÉRT!

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban."

(Filippi 4:6-7)

SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET!

"Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak."

(Máté 5:44-45)

BOLDOGOK VAGYTOK...

"Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."

(Máté 5:11-12)

A MUSTÁRMAG

"Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak."

(Márk 4:30-32)

A BELSŐ SZOBÁDBAN...

"Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged."

(Máté 6:6)

A LEGFONTOSABB TÁPLÁLÉK

"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

(Máté 4:4)

SZOMJOLTÁS ISTEN IGÉJÉVEL

"Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! - te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. ...Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne."

(János 4:10, 13-14)