NICK VUJICIC ÉS KANAE VUJICIC: SZERELEM KORLÁTOK NÉLKÜL

Könyv: Nick Vujicic és Kanae Vujicic: Szerelem korlátok nélkül

(Forrás: www.libri.hu)

NICK VUJICIC: MARADJ ERŐS!

Könyv: Nick Vujicic: Maradj erős!

(Forrás: www.libri.hu)

NICK VUJICIC: JÉZUS KEZE ÉS LÁBA

Könyv: Nick Vujicic: Jézus keze és lába

(Forrás: www.goodnews.hu)

A SZERETET 13.

"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."

(1Korinthus 13:13)

A SZERETET 12.

"Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten."

(1Korinthus 13:12)

A SZERETET 11.

"Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat."

(1Korinthus 13:11)

A SZERETET 10.

"Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes."

(1Korinthus 13:10)

A SZERETET 9.

"Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk."

(1Korinthus 13:9)

A SZERETET 8.

"A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni."

(1Korinthus 13:8)

A SZERETET 7.

"Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr."

(1Korinthus 13:7)

A SZERETET 6.

"Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal."

(1Korinthus 13:6)

A SZERETET 5.

"Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat."

(1Korinthus 13:5)

A SZERETET 4.

"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel."

(1Korinthus 13:4)

A SZERETET 3.

"És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból."

(1Korinthus 13:3)

A SZERETET 2.

"És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok."

(1Korinthus 13:2)

A SZERETET 1.

"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom."

(1Korinthus 13:1)

CORRIE TEN BOOM: CSODÁLATOS SZERETET

Könyv: Corrie ten Boom: Csodálatos szeretet

(Forrás: www.clchungary.com)

DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!

"...az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké..."

(Jelenések 19:1)

SZERZŐDÉS ISTENNEL

Bill Bright: "Fiatal koromban szerződést kötöttem Istennel. Szó szerint leírtam, és a lap alján alá is írtam. A szerződés így hangzott: A mai naptól Jézus Krisztus rabszolgája vagyok."

(Forrás: Mai Ige 2012. január-márciusi kiadás)

ADD MEG MAGAD KRISZTUSNAK!

E. Stanley Jones: "Ha nem adod meg magad Krisztusnak, akkor megadod magad a káosznak."

(Forrás: Mai Ige 2012. január-márciusi kiadás)