MEGVALLANI ÉS ELHAGYNI...

"Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer."

(Példabeszédek 28:13)

AZ ÉRTELMES EMBER ÁTLÁT A GAZDAGON...

"A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta."

(Példabeszédek 28:11)

BŰNÖSÖK ÉS IGAZAK

"Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán."

(Példabeszédek 28:1)

ERŐS VAGY-E?

"A nyomorúság idején kiderül, hogy erős-e az, aki annak mondja magát."

(Példabeszédek 24:10)

MEGFONTOLTSÁG KELL A HÁBORÚHOZ!

"Megfontoltság kell a háborúhoz, és segítséget jelent a sok tanácsadó."

(Példabeszédek 24:6)

A ROSSZ EMBEREK...

"Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni!"

(Példabeszédek 24:1)

IMA A BÉKÉÉRT

Kérünk téged Uram, hogy adj nekünk IGAZI BÉKÉT! Békét a szívünkben, békét a lelkünkben, békét a gondolatainkban, békét az álmainkban! Adj békét a családunkban, a baráti kapcsolatainkban, a hétköznapjainkban! Adj békét a világban, az országunkban, az otthonunkban! Mert az IGAZI BÉKE forrása csakis Te vagy...Úr Jézus!

Ámen!

IMA A KÉSEDELMES SZÓLÁSÉRT

Kérlek Uram, tégy képessé a késedelmes szólásra! Adj erőt ahhoz, hogy ne uralkodjanak el rajtam az indulatok a világi ármánykodások, cselszövések, hazugságok, vádaskodások, a rosszindulatú pletykák és a sorozatos képmutatások láttán! Vértezz fel Uram a sátánnal való harcra! Áldott legyen a neved!

Ámen!

KÖNYÖRÜLJ SZOLGÁIDON!

"Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!"

(Zsoltárok 90:13)

NYUGODJ MEG LELKEM!

"Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet."

(Zsoltárok 62:6)

MINDEN LEHETSÉGES AZ ISTENNÉL!

"Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

(Lukács 18:27)

TE VAGY AZ ERŐM URAM!

"Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol."

(Zsoltárok 84:6)

UTÁNAD SÓVÁROG A LELKEM!

"Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után."

(Zsoltárok 84:3)

NEM SZABAD BELEFÁRADNI!

"...mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk."

(Lukács 18:1)

HA SZERETTEK ENGEM...

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat..."

(János 14:15)

HOZZÁD VÁGYAKOZOM...

"Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom!"

(Zsoltárok 63:2)

AZ ÉLETNÉL IS JOBB...

"Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít."

(Zsoltárok 63:4)

A VISKÓ

Film: A viskó

(Forrás: www.videa.hu)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 14.

"Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az."

(Prédikátor 12:14)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 13.

"Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!"

(Prédikátor 12:13)