PINTÉR BÉLA: LELKEM VÁGYIK UTÁNAD

Pintér Béla: Lelkem vágyik utánad

(Forrás: www.youtube.com)

...TELJES SZÍVEDBŐL...

"...Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!"

(Márk 12:30)

MINDENKI SZERESSE FELESÉGÉT...TISZTELJE FÉRJÉT!

"De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét."

(Efezus 5:33)

HITBEN JÁRUNK

"...mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz."

(2Korinthus 5:7-8)

KITŐL FÉLNÉK?

"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"

(Zsoltárok 27:1)

SZEGÉNYSÉGBŐL ADAKOZNI...

"...Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát."

(Márk 12:43-44)

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR!

"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."

(Józsué 1:9)

PINTÉR BÉLA: HOMOKBA ÍRVA

Pintér Béla: Homokba írva

(Forrás: www.youtube.com)

CSERI KÁLMÁN: ÉLET A HALÁL UTÁN

Cseri Kálmán 1977. december 11-én elhangzott prédikációja:

Cseri Kálmán igehirdetése: Élet a halál után

(Forrás: www.cserikalman.hu)

A SZŐLŐTŐ

"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik."

(János 15:5-6)

LEGYETEK KEDVESEK!

"Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni."

(Kolossé 4:6)

ÖNURALOM

"Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít."

(Példabeszédek 16:32)

SZERETETBEN GAZDAGODNI...

"Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket."

(1Thesszalonika 3:12)

A MAGYARÁZAT

"Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."

(Máté 13:19-23)

A MAGVETŐ

"Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja!"

(Máté 13:3-9) 

MINDEN SZÓRÓL SZÁMOT FOGTOK ADNI...

"Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek."

(Máté 12:34-37)

SZERESD FELEBARÁTODAT!

"Ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben! Szeresd felebarátodat, mint magadat!"

(3Mózes 19:18)

LEBORULNAK ELŐTTED...

"Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid."

(Jelenések 15:3,4)

A GYÓGYÍTÓ

"Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre... Az Úr enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik."

(Zsoltárok 41:2,4)

JÁRJ ISTENNEL!

"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon."

(Zsoltárok 16:11)