A SZERETETÉRT DOLGOZNOD KELL!

"...Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik."

(1Korinthus 13:7-8)

MINDIG ALÁZATOSAN...

"Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat."

(Róma 12:16)

LEGYEN VILÁGOSSÁG!

"Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."

(1János 1:7)

AZ ELTÉVEDT JUH

"...a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."

(Máté 18:14)

...MINT A KISGYERMEKEK...

"Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába."

(Máté 18:3)

CSERI KÁLMÁN: MI VAN A HALÁL UTÁN?

Cseri Kálmán 1982. július 11-én elhangzott prédikációja:

Cseri Kálmán igehirdetése: Mi van a halál után?

/Hangfelvétel/

(Forrás: www.cserikalman.hu)

MEGFIZET MINDENKINEK

"Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint."

(Máté 16:27)

A LÉLEK TISZTASÁGA...

"Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?"

(Máté 16:26)

ÚGY RAGYOGJON...

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

(Máté 5:16)

LETIPORNAK...DE EL NEM VESZÜNK!

"...üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk..."

(2Korinthus 4:9)

PINTÉR BÉLA: MINDEN LEHETSÉGES

Pintér Béla: Minden lehetséges

(Forrás: www.youtube.com)

PINTÉR BÉLA: LELKEM VÁGYIK UTÁNAD

Pintér Béla: Lelkem vágyik utánad

(Forrás: www.youtube.com)

...TELJES SZÍVEDBŐL...

"...Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!"

(Márk 12:30)

MINDENKI SZERESSE FELESÉGÉT...TISZTELJE FÉRJÉT!

"De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét."

(Efezus 5:33)

HITBEN JÁRUNK

"...mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz."

(2Korinthus 5:7-8)

KITŐL FÉLNÉK?

"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"

(Zsoltárok 27:1)

SZEGÉNYSÉGBŐL ADAKOZNI...

"...Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát."

(Márk 12:43-44)

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR!

"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."

(Józsué 1:9)

PINTÉR BÉLA: HOMOKBA ÍRVA

Pintér Béla: Homokba írva

(Forrás: www.youtube.com)

CSERI KÁLMÁN: ÉLET A HALÁL UTÁN

Cseri Kálmán 1977. december 11-én elhangzott prédikációja:

Cseri Kálmán igehirdetése: Élet a halál után

(Forrás: www.cserikalman.hu)