FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 14.

"Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az."

(Prédikátor 12:14)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 13.

"Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!"

(Prédikátor 12:13)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 12.

"Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést: A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet."

(Prédikátor 12:12)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 11.

"A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert cövekek, amelyek egy Pásztortól valók."

(Prédikátor 12:11)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 10.

"Igyekezett a Prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat."

(Prédikátor 12:10)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 9.

"Bölcs volt a Prédikátor, és azonfelül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett."

(Prédikátor 12:9)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 8.

"Igen nagy hiábavalóság - mondja a Prédikátor -, minden hiábavalóság!"

(Prédikátor 12:8)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 7.

"A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta."

(Prédikátor 12:7)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 6.

"Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba."

(Prédikátor 12:6)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 5.

"Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös-körül siratók járnak."

(Prédikátor 12:5)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 4.

"Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó."

(Prédikátor 12:4)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 3.

"Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak; megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők."

(Prédikátor 12:3)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 2.

"...míg el nem sötétedik a nap világa meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után."

(Prédikátor 12:2)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 1.

"Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket!"

(Prédikátor 12:1)

...A HOLTAK HAZÁJÁBAN...

"Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell!"

(Prédikátor 9:10)

ÉLVEZD AZ ÉLETET!

"Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amelyet fáradsággal végzel a nap alatt."

(Prédikátor 9:9)

MEGVAN AZ IDEJE 8.

"Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének."

(Prédikátor 3:8)

MEGVAN AZ IDEJE 7.

"Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek."

(Prédikátor 3:7)

MEGVAN AZ IDEJE 6.

"Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak."

(Prédikátor 3:6)

MEGVAN AZ IDEJE 5.

"Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak."

(Prédikátor 3:5)