A KÍSÉRTÉS 13.

"Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:..."

(Jakab 1:16)

A KÍSÉRTÉS 12.

"Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz."

(Jakab 1:15)

A KÍSÉRTÉS 11.

"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe."

(Jakab 1:14)

A KÍSÉRTÉS 10.

"Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: "Isten kísért engem", mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal."

(Jakab 1:13)

A KÍSÉRTÉS 9.

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."

(Jakab 1:12)

A KÍSÉRTÉS 8.

"Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet; a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is."

(Jakab 1:11)

A KÍSÉRTÉS 7.

"...a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága."

(Jakab 1:10)

A KÍSÉRTÉS 6.

"A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék..."

(Jakab 1:9)

A KÍSÉRTÉS 5.

"Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember."

(Jakab 1:7-8)

A KÍSÉRTÉS 4.

"De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt."

(Jakab 1:6)

A KÍSÉRTÉS 3.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja."

(Jakab 1:5)

A KÍSÉRTÉS 2.

"Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül."

(Jakab 1:4)

A KÍSÉRTÉS 1.

"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez."

(Jakab 1:2-3)

NICK VUJICIC ÉS KANAE VUJICIC: SZERELEM KORLÁTOK NÉLKÜL

Könyv: Nick Vujicic és Kanae Vujicic: Szerelem korlátok nélkül

(Forrás: www.libri.hu)

NICK VUJICIC: MARADJ ERŐS!

Könyv: Nick Vujicic: Maradj erős!

(Forrás: www.libri.hu)

NICK VUJICIC: JÉZUS KEZE ÉS LÁBA

Könyv: Nick Vujicic: Jézus keze és lába

(Forrás: www.goodnews.hu)

A SZERETET 13.

"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."

(1Korinthus 13:13)

A SZERETET 12.

"Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten."

(1Korinthus 13:12)

A SZERETET 11.

"Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat."

(1Korinthus 13:11)

A SZERETET 10.

"Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes."

(1Korinthus 13:10)