AZ EMBERFIA ELJÖVETELE

"...a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen...és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől..."

(Máté 24:29-31)

Ajánló
Kommentek
  1. Én

  1. Show
    2018. március 26., hétfő 20:45
    Válasz

    "Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül." (Máté 24:36)