IMA A GYŐZELEMÉRT

Uram, ma nem nézek a körülöttem lévő viharra, hanem benned bízom, és hiszem, hogy győzni fogok!

Ámen!

IMA A KITARTÁSÉRT

Kérlek Uram, adj nekem erős jellemet!

Adj kitartást a nehéz pillanatokban...a hétköznapok megpróbáltatásai közepette!

Ugyanakkor tégy próbára nap mint nap, hogy erősödhessek a hitben...hogy még közelebb kerülhessek Hozzád, hiszen ez létem igazi értelme és célja!

Ámen!

IMA AZ EGÉSZSÉGÉRT

Kérünk téged Úr Jézus, hogy adj nekünk fájdalommentes, egészséges mindennapokat! Add meg, hogy láthassunk, érezhessünk, hallhassunk és tapinthassunk, hogy képesek legyünk a fájdalommentes mozgásra abból a célból, hogy minél tovább szolgálhassunk és minél több ideig hirdethessük Igédet itt, a Földön! Add, hogy értékelni tudjuk mindazt, amink van és ne világi dolgok után vágyakozzunk, hanem minden nap forduljunk hozzád hálaadással az egészségünkért és minden fájdalom nélkül eltöltött pillanatért!

Ámen!

IMA A KÍSÉRTÉSEK ELLENI VÉDELEMÉRT

Úr Jézus, azért fordulunk most feléd, hogy védelmezz meg minket a sátán kísértéseitől! Erősíts meg minket és vértezz fel Igéd fegyverzetével!

Ámen!

IMA A BÁTORSÁGÉRT

Kérünk téged Uram, hogy adj nekünk bátorságot, hogy megvalósíthassuk álmainkat! Fogd a kezünket az álmok felé vezető úton! Akadályozd meg, ami nem tetsző és támogasd, ami kedves neked! Köszönjük a támogató Igéidet, köszönjük a bátorító üzeneteket! Légy velünk továbbra is ezen a hosszú, rögös úton, hiszen nélküled semmi sem sikerülhet!

Ámen!

IMA EGY BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐÉRT

Imádkozunk most Uram egy boldogabb új évért! Több hitért...több szeretetért...több mosolyért...több türelemért...több megbocsátásért...még több áldásért...és békéért!

Ámen!

IMA A SEGÍTSÉGÉRT

Segíts meg, Uram a sátán támadásai közepette! Igéd legyen pajzsom és védelmezőm, hiszen egymást érik a sötét oldal próbálkozásai! De hitem nem gyengül, sőt minden egyes döfés csak egyre erősebbé és erősebbé tesz!

Ámen!

IMA A BÉKÉÉRT

Kérünk téged Uram, hogy adj nekünk IGAZI BÉKÉT! Békét a szívünkben, békét a lelkünkben, békét a gondolatainkban, békét az álmainkban! Adj békét a családunkban, a baráti kapcsolatainkban, a hétköznapjainkban! Adj békét a világban, az országunkban, az otthonunkban! Mert az IGAZI BÉKE forrása csakis Te vagy...Úr Jézus!

Ámen!

IMA A KÉSEDELMES SZÓLÁSÉRT

Kérlek Uram, tégy képessé a késedelmes szólásra! Adj erőt ahhoz, hogy ne uralkodjanak el rajtam az indulatok a világi ármánykodások, cselszövések, hazugságok, vádaskodások, a rosszindulatú pletykák és a sorozatos képmutatások láttán! Vértezz fel Uram a sátánnal való harcra! Áldott legyen a neved!

Ámen!

IMA A SZÜLŐKÉRT

Köszönjük most Uram neked a szüleinket! Add meg Uram, hogy minél tovább köztünk lehessenek e földi életben...és majd azután a Mennyországban! Adj ehhez nekik erős, őszinte hitet...igaz megtérést!

Ámen!

IMA AZ ÉRTÉKES IDŐTÖLTÉSÉRT

Kérlek Uram add, hogy időmet értékesen, neked tetsző módon tudjam eltölteni! Adj képességet arra, hogy mindig, mindenhol terjesszem Igédet, felhasználván minden percet arra, hogy megismertesselek a világban bolyongókkal!

Ámen!

IMA A TÜRELEMÉRT

Adj türelmet Uram! Sok-sok türelmet! Mert nélküled oly könnyen elfogynak a készleteim!

Adj annyit, hogy adni is tudjak...hogy példa lehessek másoknak!

Ámen!

IMA AGGODALOM ELLEN

Uram! Erősíts meg még jobban a HITBEN, azért, hogy semmiért se aggódjak, hogy ne nézzek félve egyetlen nap és egyetlen óra elé sem! Hiszen tudom, hogy minden és mindenki a Te kezedben van!

Ámen!

IMA A MEGBOCSÁTÁS EREJÉÉRT

Adj most erőt Urunk ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani mindenkinek, aki ellenünk vétkezett, aki megbántott minket, aki sértőn szólt hozzánk, aki a vesztünket akarta! 

Ámen!

IMA A BÖLCSESSÉGÉRT

Uram! Adj nekünk bölcsességet, hogy életünk útelágazásaiban jó döntéseket tudjunk hozni! Tarts meg minket a helyes úton, légy mellettünk a nehézségek idején!

Ámen!

IMA A GYÜLEKEZETÉRT

Imádkozunk most Uram a gyülekezetért, a lelkészért és családjáért, a presbiterekért és valamennyi Istentiszteletért!

Add Uram, hogy a gyülekezet valóban egy CSALÁD legyen, mi pedig igaz TESTVÉREI legyünk egymásnak!

Ámen!

IMA A CSALÁDÉRT

Uram! Köszönjük neked a családunkat és az "otthon melegét"! Add, hogy gyermekeink és unokáink hitben, szeretetben és békességben nőjenek fel!

Ámen!