KITŐL FÉLNÉK?

"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"

(Zsoltárok 27:1)

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR!

"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."

(Józsué 1:9)

ÖNURALOM

"Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít."

(Példabeszédek 16:32)

SZERESD FELEBARÁTODAT!

"Ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben! Szeresd felebarátodat, mint magadat!"

(3Mózes 19:18)

A GYÓGYÍTÓ

"Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre... Az Úr enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik."

(Zsoltárok 41:2,4)

JÁRJ ISTENNEL!

"Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon."

(Zsoltárok 16:11)

A MOSOLY EREJE

"Ha rájuk nevettem, nemde bízni kezdtek, ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak."

(Jób 29:24)

OLVASD AZ IGÉT!

"Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz."

(Józsué 1:8)

SZERETEM AZ URAT

"Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek."

(Zsoltárok 116:1-2)

PAJZS ÉS PÁNCÉL

"Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége."

(Zsoltárok 91:3-4)

KEVESEBB...IGAZ ÚTON...

"Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem."

(Példabeszédek 16:8)

ERŐS TORONY

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

(Példabeszédek 18:10)

A SZÖVETSÉG

"Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök."

(1Mózes 9:12-13)