A HELYES ÚT

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem."

(Zsoltárok 32:8)

KEGYELMED A MI PAJZSUNK

"Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal."

(Zsoltárok 5:13)

SZÁRNYRA KELNEK, MINT A SASOK...

"De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."

(Ézsaiás 40:31)

SZÍVEMBE ZÁRVA

"Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

(Zsoltárok 119:11)

AZ INDULAT ROHASZTJA A CSONTOKAT!

"A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rohasztja a csontokat."

(Példabeszédek 14:30)

A BOT ÉS A FENYÍTÉS

"A bot és a fenyítés bölccsé tesz, de a kényeztetett gyermek szégyent hoz anyjára."

(Példabeszédek 29:15)

TELJES BÉKE

"Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik."

(Ézsaiás 26:3)

A VIDÁM SZÍV

"A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja."

(Példabeszédek 17:22)

MOSD LE A BŰNÖMET!

"Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!"

(Zsoltárok 51:4)

MINDIG KIMENT A BAJBÓL

"Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból."

(Zsoltárok 34:18)

Ő AZ OLTALOM

"Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál."

(Példabeszédek 29:25)

...MINT A SION HEGYE

"Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll."

(Zsoltárok 125:1)

BŰNBEN SZÜLETTÜNK

"Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne."

(Prédikátor 7:20)

AKIT SZERET AZ ÚR...

"...akit szeret az Úr, azt megdorgálja..."

(Példabeszédek 3:12)

ITT AZ IDEJE!

"...ideje, hogy keressétek az Urat..."

(Hóseás 10:12)

ÁLDOM AZ URAT MINDENKOR!

"Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám."

(Zsoltárok 34:2)

KINCSET TALÁLNI...

"Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát."

(Példabeszédek 18:22)

...LESZNEK EGY TESTTÉ

"Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez...Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté."

(1Mózes 2:22,24)

KITŐL FÉLNÉK?

"Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?"

(Zsoltárok 27:1)

LÉGY ERŐS ÉS BÁTOR!

"Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz."

(Józsué 1:9)