VILÁGOSSÁG A BECSÜLETESEKRE...

"Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre..."

(Zsoltárok 112:4)

DICSÉRJÉTEK ŐT!

"Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!"

(Zsoltárok 113:3)

KETTEN KÖNNYEBB!

"Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van."

(Prédikátor 4:9)

A BECSÜLETESEK JUTALMA

"A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek."

(Példabeszédek 2:7)

AZ ÚR TÁMOGAT ENGEM

"Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem."

(Zsoltárok 3:6)

EGYENES ÖSVÉNYEN...

"Az igaz ember ösvénye egyenes..."

(Ézsaiás 26:7)

A KŐSZIKLA

"Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!"

(Ézsaiás 26:4)

Ő AZ!

"Rajta! Kend föl királlyá, mert ő az!"

(1Sámuel 16:12)

TÉRJ MEG HOZZÁM!

"Térj meg hozzám, mert megváltottalak!"

(Ézsaiás 44:22)

LEGYŐZHETETLEN LESZEL!

"Bevehetetlen ércfallá teszlek..."

(Jeremiás 15:20)

AHOGY ISTEN MEGPARANCSOLTA...

"Noé így is tett: mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki."

(1Mózes 6:22)

BÍZZÁL AZ ÚRBAN!

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!"

(Példabeszédek 3:5)

MINDIG VELED VAN!

"Veled van Istened, az Úr..."

(Zofóniás 3:17)

MOST ÉS MINDENKOR

"Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor."

(Zsoltárok 121:8)

Ő MEGŐRIZ...

"Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet."

(Zsoltárok 121:7)

AZ ÉN OSZTÁLYRÉSZEM...

"Az Úr az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom."

(Jeremiás siralmai 3:24)

ERŐS A SZÍVE...BÍZIK AZ ÚRBAN...

"Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban."

(Zsoltárok 112:7)

TÉRJÜNK MEG AZ ÚRHOZ!

"Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz!"

(Jeremiás siralmai 3:40)

SZERETETED KÍSÉR...

"Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben."

(Zsoltárok 23:6)

MÉLTÓSÁG, HATALOM, TISZTELET...

"Tied, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van!"

(1Krónikák 29:11)