SZÍVBŐL ÖRÜLJETEK!

"Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!"

(Zsoltárok 105:3)

ÉNEKELJETEK!

"Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!"

(Zsoltárok 105:2)

AZ OSTOBÁK BOSSZANKODNAK...

"Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik." 

(Prédikátor 7:9)

HOZZÁD MENEKÜLÖK...

"Uram, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán, szét ne szaggassanak menthetetlenül."

(Zsoltárok 7:2-3)

Ő MINDIG MEGHALLGAT!

"Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr."

(Zsoltárok 6:10)

AZ ÁLDOTT CSENDESSÉG

"Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti."

(Példabeszédek 29:11)

MÉCSES A TE IGÉD...

"Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága."

(Zsoltárok 119:105)

SZÍVLELD MEG!

"Szívleld meg az intést, és hallgass az okos beszédre!"

(Példabeszédek 23:12)

Ő A VILÁGOSSÁG!

"...világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít."

(Zsoltárok 37:6)

Ő A GPS...

"Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik..."

(Zsoltárok 37:5)

GYÖNYÖRKÖDJ BENNE!

"Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!"

(Zsoltárok 37:4)

AZ ÚRNAK NINCS LEHETETLEN!

"...neked semmi sem lehetetlen!"

(Jeremiás 32:17)

JÓ AZ ÚR!

"Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül."

(Náhum 1:7)

MIT SZÓL A SZÁNK?

"Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul."

(Példabeszédek 10:32)

AZ Ő TERVE TÖKÉLETES

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek..."

(Jeremiás 29:11)

KIÁLTSUK A VILÁGBA!

"Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké."

(Zsoltárok 44:9)

A CSEND

"Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!"

(Zsoltárok 46:11)

A HELYES ÚT

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem."

(Zsoltárok 32:8)

KEGYELMED A MI PAJZSUNK

"Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal."

(Zsoltárok 5:13)

SZÁRNYRA KELNEK, MINT A SASOK...

"De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el."

(Ézsaiás 40:31)