IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 10.

"A bűnösök beleesnek saját hálójukba, én pedig elkerülöm azt."

(Zsoltárok 141:10)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 9.

"Őrizz meg a tőrtől, amelyet nekem vetettek, a gonosztevők csapdáitól!"

(Zsoltárok 141:9)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 8.

"De én rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet!"

(Zsoltárok 141:8)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 7.

"Mint amikor barázdát hasítanak a földön, úgy szórják csontjaikat a sír szájába."

(Zsoltárok 141:7)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 6.

"És ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, akkor értik meg, milyen szépek voltak mondásaim."

(Zsoltárok 141:6)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 5.

"Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is."

(Zsoltárok 141:5)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 4.

"Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; finom falatjaikból nem akarok enni."

(Zsoltárok 141:4)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 3.

"Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!"

(Zsoltárok 141:3)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 2.

"Jusson eléd imádságom mint illatáldozat, imára emelt kezem mint esti áldozat!"

(Zsoltárok 141:2)

IMÁDSÁG KÍSÉRTÉS IDEJÉN 1.

"Dávid zsoltára.

Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád!"

(Zsoltárok 141:1)

A KÍSÉRTÉS 15.

"Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek."

(Jakab 1:18)

A KÍSÉRTÉS 14.

"...minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."

(Jakab 1:17)

A KÍSÉRTÉS 13.

"Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:..."

(Jakab 1:16)

A KÍSÉRTÉS 12.

"Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz."

(Jakab 1:15)

A KÍSÉRTÉS 11.

"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe."

(Jakab 1:14)

A KÍSÉRTÉS 10.

"Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: "Isten kísért engem", mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal."

(Jakab 1:13)

A KÍSÉRTÉS 9.

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."

(Jakab 1:12)

A KÍSÉRTÉS 8.

"Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet; a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is."

(Jakab 1:11)

A KÍSÉRTÉS 7.

"...a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága."

(Jakab 1:10)

A KÍSÉRTÉS 6.

"A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék..."

(Jakab 1:9)