A VEREM MÉLYÉRŐL 9.

"...ítéld meg igazságomat!"

(Jeremiás siralmai 3:59)

A VEREM MÉLYÉRŐL 8.

"Láttad, Uram, hogy csaltak a perlőim:"

(Jeremiás siralmai 3:59)

A VEREM MÉLYÉRŐL 7.

"...és megváltottad életemet."

(Jeremiás siralmai 3:58)

A VEREM MÉLYÉRŐL 6.

"Te perelted, Uram, peremet..."

(Jeremiás siralmai 3:58)

A VEREM MÉLYÉRŐL 5.

"...ezt mondtad: Ne félj!"

(Jeremiás siralmai 3:57)

A VEREM MÉLYÉRŐL 4.

"Mellém léptél, mikor kiáltottam hozzád..."

(Jeremiás siralmai 3:57)

A VEREM MÉLYÉRŐL 3.

"Ne fogd be a füled sóhajtásom és kiáltásom előtt!"

(Jeremiás siralmai 3:56)

A VEREM MÉLYÉRŐL 2.

"Meghallottad szavamat:"

(Jeremiás siralmai 3:56)

A VEREM MÉLYÉRŐL 1.

"Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről."

(Jeremiás siralmai 3:55)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 14.

"Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az."

(Prédikátor 12:14)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 13.

"Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!"

(Prédikátor 12:13)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 12.

"Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést: A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet."

(Prédikátor 12:12)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 11.

"A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert cövekek, amelyek egy Pásztortól valók."

(Prédikátor 12:11)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 10.

"Igyekezett a Prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat."

(Prédikátor 12:10)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 9.

"Bölcs volt a Prédikátor, és azonfelül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett."

(Prédikátor 12:9)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 8.

"Igen nagy hiábavalóság - mondja a Prédikátor -, minden hiábavalóság!"

(Prédikátor 12:8)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 7.

"A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta."

(Prédikátor 12:7)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 6.

"Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba."

(Prédikátor 12:6)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 5.

"Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös-körül siratók járnak."

(Prédikátor 12:5)

FÉLD ISTENT, MERT ÍTÉLŐSZÉKE ELÉ KERÜLSZ! 4.

"Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó."

(Prédikátor 12:4)